II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Historia

1906 wrzesień
Założenie II Gimnazjum klasycznego z siedzibą przy ulicy Św. Józefa
1911 - 1912
Liczba klas wzrosła do ośmiu
1912
Przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny
1922 luty
Nadano szkole imię profesora Kazimierza Morawskiego
1925
Ufundowano pierwszy sztandar szkoły
1939
Przyjęcie do szkoły pierwszych uczennic
1944 - 1945
Szkoła podjęła ponownie swoją działalność
1969
Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Św. Jana i zmiana nazwy szkoły na II LO im. Władysława Broniewskiego
1979
Przeprowadzka do budynku dawnego seminarium grecko - katolickiego przy ulicy Basztowej 13
1980
Liczba uczniów wzrosła do 500
1992
Początek prac przy budowie nowego obiektu szkolnego. Projektodawca Stanisław Krzaklewski. Pomoc finansowa z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej
1996
Przeprowadzka do nowego obiektu. Liczba uczniów w tym czasie: 915.
1996 marzec
Oficjalne przekazanie i poświęcenie obiektu
1996 czerwiec
Pierwsza matura w nowej szkole. Jubileusz 90-lecia powstania II LO - udział Ministra Oświaty oraz delegacji z Paderborn, ufundowanie nowego sztandaru szkoły i powrót do pierwotnej nazwy patrona szkoły prof. K. Morawskiego
1996 październik
Przekazanie drugiej części obiektu
1997
Liczba uczniów wzrosła do 945, liczba klas do 26
1997 wrzesień
Zjazd absolwentów II LO
1998 marzec
Przekazanie kompleksu sportowego, prace wykończeniowe internatu i boisk sportowych.
1999 kwiecień
Po wieloletnich staraniach udało się podłączyć szkolną sieć komputerową do Internetu stałym łączem.
1999 wrzesień
W rok szkolny 1999/2000 II Liceum wkracza z liczbą uczniów 1043